Direct contact? 0493-351558
Roos

Allround specialist

op het gebied van MKB-bedrijven

Van actieve startersbegeleiding tot begeleiding van bedrijven in moeilijkheden

Bedrijfsadministratie

Altijd tijdig weten hoe uw onderneming ervoor staat?

Het op juiste wijze voeren van een bedrijfsadministratie is over het algemeen een tijdrovende bezigheid.

Wij staan u hierbij graag ter zijde. Na de verwerking van uw administratie ontvangt u van ons een actuele tussentijdse balans en resultatenrekening en deze wordt periodiek met u besproken. Op deze manier weet u altijd tijdig hoe uw onderneming ervoor staat.

Vastleggen financiële administraties

Vastleggen

Wij helpen u graag bij het vastleggen van uw financiële administraties

Controleren

Controleren

Uiteraard controleren wij deze ook graag voor u, waarna wij u op basis hiervan uw jaarrekening samenstellen en/of beoordelen.

Samenstellen belastingaangiften

Samenstellen

Wilt u uw aangifte inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, schenkingsrecht, successierecht of omzetbelasting uitbestende? Neem contact met ons op!

Administratieve ondersteuning

Ondersteuning

U bent bij ons aan het juiste adres als het gaat om ondersteuning bij uw bedrijfsvoering en uw financiële planning en strategie.


Accountancy

Wij streven ernaar u dusdanige ondersteuning te bieden dat u met uw onderneming, maar ook persoonlijk, succes behaalt.

Uw organisatie staat centraal in ons denken en doen. Wij kijken welke kansen en ontwikkelingen voor u interessant zijn, zodat u hier direct op kunt anticiperen.

Het resultaat is inzicht in uw financiële situatie met een volledige aandacht voor uw bedrijfsvoering.

 • Samenstellen- & beoordelen van jaarrekeningen
 • Tussentijdse rapportages
 • Begrotingen
 • Beoordelen administraties
 • Inrichting van administraties
 • Budgettering & kostprijssystemen
 • Bedrijfseconomische advisering
 • Analyse resultaatontwikkeling

Personeel & organisatie

De loonadministratie is niet iets wat je er even bij doet.

Wij houden de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op dit vakgebied voortdurend bij. Het is immers belangrijk dat uw loonstroken kloppen, elke keer weer.

Maar ook dat de aangifte loonheffing op tijd wordt verzorgd. En dat u tijdig een journaalpost ontvangt voor uw financiële administratie. Wij verzorgen daarnaast jaarlijks een verzamelloonstaat en de jaaropgave.

 • Het voeren van salarisadministratie
 • Het verzorgen van de aangiften loonheffing
 • Personeelsbeleid
 • Het opstellen van arbeidsovereenkomsten
 • Begeleiding en ondersteuning van directie of personeel bij personeelsregelingen
 • Begeleiding bij conflictsituaties en ontslagprocedures
 • Begeleiding bij controles door de Belastingdienst en UWV
 • Vraagstukken omtrent (ziekte)verzuim en het verzorgen van ziekte- en herstelmeldingen
 • Aan- en afmelden van werknemers bij diverse instanties
 • Opstellen van personele regelingen

Belastingadvies

Wij volgen de ontwikkelingen in het fiscale recht op de voet

Wij houden de ontwikkelingen in wet- en regelgeving op dit vakgebied voortdurend bij. Het is immers belangrijk dat wij direct inspelen op nieuwe ontwikkelingen en optimaal gebruik maken van de (fiscale) mogelijkheden.

Het werk van de belastingadviseur start daar waar het werk van de Accountant eindigt. Fiscale wet- en regelgeving veranderen continu. Het is onmogelijk om naast de dagelijkse werkzaamheden in uw onderneming op de hoogte te blijven van alle fiscale regels.

Veranderingen in de belastingwetgeving zijn eerder regel dan uitzondering. Wij volgen de ontwikkelingen in het fiscale recht op de voet en vertalen deze in begrijpelijk taal voor uw onderneming.

Naast het verzorgen van fiscale aangiften, bekijken we samen met u hoe u de juiste beslissing in uw bedrijfsvoering kunt nemen.

 • Opstellen belastingaangiften & controle aanslagen & beschikkingen
 • Toepassen & aanvragen heffingskortingen & toeslagen
 • Begeleiding bij belastingcontroles
 • Taxplanning
 • (her-)structureringen van ondernemingen
 • Oudedagsvoorzieningen
 • Successie- en schenkingsrecht
 • Vermogensbeheer
 • Samenwerkingsovereenkomsten & arbeidsaangelegenheden
 • Aansprakelijkheden
 • Overdracht onderneming
 • Huurcontracten

Financiële planning

Het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie

Financiële planning is kort samengevat: "Het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formulieren en uitvoeren van korte- en (middel)- lange termijndoelstellingen."

Terug naar boven
2019 Max Accountants & Belastingadvies
Privacy Policy Vacature Handleidingen (MT940)
website door 101Media